İntörn Doktor Ne Demek ve Ne İş Yapar?

İntörn doktor, tıp eğitiminin altıncı yılına gelmiş ve tüm sınavlarını başarıyla tamamlamış bir tıp öğrencisidir.

İntörn Doktor Ne Demek?


İntörn doktor, stajyer doktor kavramından farklıdır; stajyer doktorlar dördüncü ve beşinci yıllarında pratik eğitim alırken, intörn doktorlar altıncı yıllarında intörnlük yaparlar. İntörnlük eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin sağlık hizmeti sunumunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindikleri bilgi, beceri ve tutumları uygulayabilmelerini sağlamaktır. İntörnlük süreci 12 ay boyunca aralıksız devam eder ve intörnler genel cerrahi, jinekoloji, çocuk sağlığı, acil tıp, nöroloji ve halk sağlığı gibi alanlarda eğitim alırlar.

İntörnlük eğitimi; genel cerrahi, anesteziyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, acil tıp, nöroloji, psikiyatri, halk sağlığı, aile hekimliği ve diğer seçmeli rotasyonlardan oluşmaktadır.

İntörn Doktorların Görevleri ve Çalışma Koşulları

İntörnlük dönemi, tıp eğitiminin 6. yılında gerçekleşen ve öğrencilerin meslek yaşantılarına hazırlanmalarını sağlayan bir aşamadır. Bu dönemde öğrenciler, önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri pekiştirmek, klinik uygulamalar gerçekleştirmek ve insani/mesleki değerlere uygun davranışlar sergilemek üzere eğitim alırlar. Temel hedef, öğrencilerin pratisyen hekimlik için tanımlanmış yeterliklerle donanmış ve temel hekimlik uygulamalarını tek başına yapabilen hekimler olarak mezun olmalarını sağlamaktır.

Her klinik stajın öğrenme kazanımları anabilim/bilim dalı akademik kurulunda belirlenir ve intörn doktorların çekirdek müfredatta yer alan konu ve hastalıklar ile standart bir şekilde karşılaşması ve klinik uygulamalar yapması sağlanır. Dönem başında ABD/BD tarafından tüm personele intörn doktorların görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilir.


İntörn doktorların görevleri şunları içerir:

 • Hastane çalışma saatleri içinde (08:00-17:00) hastaları muayene etmek, yatan hastaları takip etmek, kan örnekleri almak, kateter takmak vb. işlemler yapmak,
 • Haftada iki veya üç kez gece nöbetine kalmak,
 • Her klinik stajda bir danışman öğretim üyesinin sorumluluğunda bir olgu sunumu ve/veya bir literatür sunumu yapmak,
 • Poliklinik uygulamaları, yatan hasta bakımı ve mesleki beceri uygulamalarına katılmak,
 • Vaka sunumları, interaktif eğitim oturumları ve anabilim dalı eğitim ve bilimsel faaliyetlerine katılmak,
 • Ancak intörn doktorlar, yaşamsal tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren ve adli vakaların muayenesinde ve/veya naklinde tek başına görev alamazlar.

Eğitim Süreci ve Çalışma Alanları

İntörnlük süreci toplam 1 yıl sürer ve bu süre zarfında aday doktorlar tecrübe kazanır ve eğitimini tamamlayan hekimler genellikle bu sürecin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerler. Uzman doktorluk eğitiminde tercihte bulunabilmek için TUS'tan en az 45 puan almak gerekir.

Tıp eğitimi sırasında öğrenciler şu zorluklarla karşılaşmaktadır:

 • Sözlü sınavlardaki güçlükler
 • Üst düzey personelle iletişim kurma
 • Hasta vizitlerinde hasta sunumu yapma
 • Yanlış teşhis koyma korkusu
 • Psikiyatri hastalarıyla başa çıkmada güçlük
 • Öğrencilerin büyük çoğunluğu mezun olduktan sonra TUS'u geçmeyi hedeflemektedir.

Maddi Durumları

İntörn doktorlar asgari ücret seviyesinde maaş almaktadır. Yapılan bir çalışmada, son sınıf tıp öğrencilerinin mesleki gelecek kaygıları ve bunu etkileyen faktörler incelenmiştir. Araştırmaya göre:

 • Katılımcıların %81,8'inde mesleki gelecek kaygısı vardır.
 • Kadın öğrencilerde bu kaygı erkek öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksektir.
 • Öğrenciler, azalan mesleki saygınlık, yetersiz uzman kadroları ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle gelecek kaygısı taşımaktadır.
 • Doktorluğun yüksek gelirli ve garantili bir meslek olarak algılanması, son sınıf öğrencilerinin yüksek mesleki gelecek kaygılarıyla çelişmektedir.
 • Çalışma, son sınıf tıp öğrencilerinin yüksek düzeydeki mesleki kaygılarının nedenlerinin ve çözümlerinin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.

SSS / Sıkça Sorulan Sorular

 • İntörn doktorların görevleri nelerdir? İntörn doktorlar, klinik çalışmalarında hasta sorumluluğu üstlenirler. Tanı koyma, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde deneyim kazanırlar. Sorumlu öğretim üyelerinin denetimi altında çalışırlar ve klinik vizitlerde hastaları bu öğretim üyelerine sunarlar.
 • İntörn doktorlar hasta bakımı ile ilgilenir mi? Evet, intörn doktorlar servis içindeki yardımcı elemanlar olarak görev yaparlar. Hocalarının ve asistanlarının yanı sıra hasta bakımı, düzenli hasta takibi ve tedavi planlaması gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
 • İntörnlük eğitimi ne kadar sürer? Tıp eğitimi içerisinde üçüncü yıl klinik eğitime başlama, dördüncü ve beşinci yıllar klinik eğitim ve altıncı yıl ise intörnlük dönemini kapsar.
 • İntörn doktorlar ne kadar maaş alır? eleman.net'in verilerine göre, 2024 yılı itibariyle stajyer doktorlar aylık ortalama 17.800 TL maaş almaktadır. En düşük 17.100 TL ve en yüksek 22.100 TL maaş aralığındadırlar. Önceki yıllarda, örneğin Temmuz 2023'te stajyer doktorların ortalama maaşı 11.800 TL idi.

Bilgi Notu: Bu makalede yer alan bilgiler, genel bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hastalığın teşhis veya tedavisi için kullanılamaz. Her türlü sağlık sorununuz için öncelikle bir sağlık profesyoneli ile görüşmeli ve tıbbi öneri almalısınız.

Yorum Gönder

Yorumlar