Abdomen US, yani abdominal ultrasonografi, karın yapısının detaylı olarak görüntülenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. “Abdomen” kelimesi karın içini ifade ed…
Günümüzde ağız ve diş sağlığı problemleri, sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer almakta ve bu durumlar, kişilerin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilmekt…
Memede ultrason sonucunda hipoekoik lezyon tespit edilmesi, genellikle endişeye neden olan bir durumdur. Hipoekoik lezyon, meme dokusunda yer alan yapıların ultrasonda daha koyu …
Antistreptolizin O (ASO), A Grubu beta-hemolitik streptokok (Strepto A) enfeksiyonuna karşı direnç olarak vücut tarafından üretilen temel bir antikordur. Streptokok bakterisi, ço…
Yaş, tıbbi bir terim olarak bireyin yaşam süresini ifade eder. Bu kavram, kişinin doğumundan itibaren geçen zamanı temsil eder. Tıp alanında, yaşın önemi birçok farklı bağlamda o…
Agar, tıp alanında kullanılan bir jelidir. Başlıca asitli polisakkaritlerden biridir ve sıklıkla mikrobiyolojide ve biyokimyada kullanılır. Agar, özellikle mikrobiyolojide biyoki…
Agamaglobulinemi, kanda ve lenfte belirli lenfositlerin bulunmamasına bağlı olarak kanda düşük antikor konsantrasyonu ile karakterize edilen bir grup kalıtsal immün yetmezliktir.…