3. Basamak Yoğun Bakımda Hastaların İyileşme Şansı Nedir?

Yoğun bakımdaki hastalar durumlarının ciddiyetine göre üç düzeye ayrılır ve 3. basamak yoğun bakım hastaları en kritik grubu temsil eder. Bu hastalar genellikle çoklu organ yetmezliği, koma, şok gibi ciddi sorunlar yaşar. Bu gruptaki hastalar yakın izlem, mekanik ventilasyon, reanimasyon ve ileri tedavi gereksinimi duyarlar.

Hastanenin 3. basamak yoğun bakım hizmeti verebilmesi için belirli tıbbi uzmanlar, diyaliz makineleri, balon pompalar, yapay kalp-akciğer cihazları ve ARDS gibi durumlar için laboratuvar testleri ve ventilatörler gibi ileri tıbbi ekipmanlara sahip olması gerekir.

Uzun Okumayı Sevmeyenler İçin; 3. basamak yoğun bakımda bulunan hastalar genellikle ölüm riskinin yüksek olduğu koma, şok, organ yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklar sebebiyle tedavi görürler. Üçüncü basamak yoğun bakım servislerinde son teknoloji cihazlar ve uzman kadrolar sayesinde hastaların tedavisi etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Bu seviyedeki yoğun bakım servislerinde hastaların 7 gün 24 saat tıbbi takibi yapılır ve gerekli tüm tanı tetkikleri uygulanır. Dolayısıyla, 3. basamak yoğun bakımda hastaların iyileşme şansı, donanımlı bir hastanede uzman kadrolar eşliğinde etkili bir şekilde tedavi edildiklerinde yüksektir.

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hastası İyileşir Mi?

Yoğun Bakım Ünitelerinin Düzeyleri

Yoğun bakım üniteleri, hastaların durumlarının ciddiyetine göre üç düzeye ayrılır:

 • Üçüncü Basamak (3. Düzey Yoğun Bakım Ünitesi): En ağır hastaların tedavi gördüğü, en yüksek teknoloji ve uzmanlaşmış bakımın sağlandığı ünite. Bu ünitelerdeki hastalar genellikle çoklu organ yetmezliği, koma, şok gibi ciddi sorunlar yaşar ve diyaliz makineleri, balon pompalar, ventilatörler gibi ileri hayat destek ekipmanlarına ihtiyaç duyar.
 • İkinci Basamak (2. Düzey Yoğun Bakım Ünitesi): Daha az kritik hastaların tedavi gördüğü, 3. düzey kadar ileri teknoloji gerektirmeyen ancak yine de özelleşmiş bakım sunan üniteler.
 • Birinci Basamak (1. Düzey Yoğun Bakım Ünitesi): En az kritik hastaların izlendiği ve stabilize edildiği üniteler. Burada hastalar daha rutin bakım alır ve durumları iyileştikçe taburcu edilir veya üst basamak ünitelere sevk edilir.
Yoğun bakım ünitelerinde, hastaların dolaşım, solunum, nörolojik, karaciğer ve böbrek fonksiyonları periyodik olarak izlenerek kaydedilir. Bu ünitelerde, anestezistler, cerrahlar, iç hastalıkları uzmanları ve laboratuvar birimleri koordineli şekilde 24 saat esasına göre çalışır. Her ünitede en az 6-8 yatak yer alır ve ünite içerisinde 7/24 doktor bulunur.

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinin Farkları

Üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri, en kritik hastaların tedavi edildiği ve ileri tıbbi teknoloji ve uzmanlaşmış bakımın sağlandığı ünitelerdir. Bu ünitelerde, hastalar genellikle çoklu organ yetmezliği, koma veya şok gibi ciddi sorunlar yaşar ve hayati fonksiyonlarını desteklemek için diyaliz makineleri, aortik balon pompaları, yapay kalp-akciğer makineleri ve ventilatörler gibi ileri tıbbi ekipmanlara ihtiyaç duyarlar.

Üçüncü basamak yoğun bakım hastalarının durumu, gerçek zamanlı olarak gelişmiş izleme sistemleri kullanılarak yakından takip edilir. Bu hastaların en iyi şekilde tedavi edilebilmesi için yoğun bakım doktorları ve hemşireleri 24 saat boyunca hastanede hazır bulunur.

Bir hastanenin üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti verebilmesi için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • İleri tıbbi ekipman ve teknolojiye sahip olmak,
 • Çoklu disiplinlerden uzmanlaşmış tıbbi personele sahip olmak,
 • Solunum desteği ve renal replasman tedavisi gibi ileri hayat destek hizmetlerini sunabilmek.

Hasta Kabulü Kriterleri

Yoğun Bakım Ünitesi'ne hasta kabulü, hastanın tıbbi durumuna ve ünitenin kapasitesine bağlı olarak değişir. Genel olarak, aşağıdaki prosedürler uygulanır:

 • Acil Servis, Poliklinik, Ameliyathane ve Yatan Hasta Servislerinden Kabul: Bu bölümlerden yoğun bakıma hasta kabulü için önceden belirlenmiş kriterler ve prosedürler vardır. Hastanın vital bulguları, oksijen düzeyi ve diğer parametreleri değerlendirilir.
 • Adli Vaka Kabulü: Adli vaka kapsamındaki hastaların yoğun bakıma kabulü için özel prosedürler uygulanır. Bu durumlarda, yasal süreçler de dikkate alınır.
 • Boş Yatak Olmaması Durumu: Yoğun bakım ünitesinde boş yatak olmadığında, "Kabul Edilemeyecek Hasta ve Yönlendirilecek Kurum Listesi" kullanılarak hasta uygun bir kuruma transfer edilir.

Yoğun bakım ünitelerine kabul kriterleri, aşağıdaki üç modele göre belirlenir:

 1. Objektif Kabul Kriterleri (A Modeli): Hastanın vital bulguları, laboratuvar değerleri ve diğer parametrelerine dayalı objektif kriterler.
 2. Tanıya Dayalı Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Kriterleri (B Modeli): Hastanın tanısına göre belirlenen kriterler.
 3. Tanıya Dayalı Ara Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Kriterleri (C Modeli): Ara yoğun bakım ünitelerine kabul için tanıya dayalı kriterler.

Hasta kabulü kriterleri, hastanın durumunun ciddiyetine ve ünitenin olanaklarına göre değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak, hastaların yoğun bakım ihtiyacını karşılayabilecek kritik durumlarda kabul edilmesi esastır.

Hasta Taburculuğu

Hastalar, yoğun bakım ünitesine yatış nedenlerinin giderilmesi ve durumlarının stabil hale gelmesi durumunda taburcu edilmeye hazır kabul edilir. Bu noktada, hastalar artık yoğun bakım ünitesinin sağladığı yüksek düzeyli bakıma ihtiyaç duymaz ve daha düşük bir bakım seviyesine, örneğin ara bakım ünitesine veya normal servise transfer edilebilir.

Bununla birlikte, hastaların yoğun bakımdan taburculuğu bazen gecikebilir. Bunun nedenleri arasında:

 • Servis yataklarının müsait olmaması,
 • Konsültan doktorların transferi kabul etmemesi,
 • Hasta yakınlarının bakımı kabul etmemesi yer alır.

Gecikmiş taburculuklar nedeniyle uzayan yoğun bakım kalış süreleri, toplam bakım maliyetini artırabilir. Bu nedenle, net "Yoğun Bakım Kabul ve Taburculuk Kriterleri" belirlenmesi önemlidir.

Yoğun bakımdan taburcu olan bazı hastalar, evde bakım hemşireliği hizmetlerine ihtiyaç duyabilir. Bu hizmetler, özel eğitimli hemşireler tarafından sunulur ve şunları içerir:

 • Tedavilerin uygulanması,
 • Hayati bulguların izlenmesi,
 • Solunum desteği sağlanması,
 • Trakeostomi bakımı yapılması,
 • Duygusal ve aile desteği verilmesi.

Evde bakım hizmetleri kapsamında, evde bakım doktoru hastayı hastanede ziyaret eder, gereklilik halinde uzman doktorlarla görüşür ve hastanın özel ihtiyaçlarına göre bir bakım planı oluşturur. Evde bakım hemşireleri ise şu görevleri yerine getirir:

 • İlaç uygulaması,
 • Hayati bulguların izlenmesi,
 • Solunum cihazlarının kullanımı,
 • Beslenme tüplerinin yönetimi,
 • Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisi.

Ayrıca, hasta ve aile ile güçlü bir iletişim ve koordinasyon sağlamak, evde yoğun bakım hemşiresinin rolünün önemli bir parçasıdır.

Bilgi Notu: Bu makalede yer alan bilgiler, genel bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hastalığın teşhis veya tedavisi için kullanılamaz. Her türlü sağlık sorununuz için öncelikle bir sağlık profesyoneli ile görüşmeli ve tıbbi öneri almalısınız.
Yorum Gönder

Yorumlar